foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

page black see

Черно море

 

Черно море е вътрешно море между Югоизточна Европа и Мала Азия. Разположено е между 40° 55' и 46° 32' северна ширина и 27° 27' и 41° 42' източна дължина. То е едно от най-изолираните от Световния океан. Свързано е със Средиземно море чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, а с Азовско море — чрез Керченския проток.

250px BlackSea 1.A2003105.1035.250m
Сателитна снимка на Черно Море от НАСА
 
250px Black Sea NASA
Сателитна снимка на Черно море
Общи сведения Площта на Черно море е 423 000 km², максималната дълбочина е 2212 m, а средната — 1240 m. Най-голямата дължина е между градовете Бургас и Кобулети — 1167 km, а най-голямата ширина — между Березанския лиман и нос Гиресун — 624 km. В най-тясната част между нос Сарич (полуостров Крим) и нос Керемне (полуостров Синоп) ширината е 263 km. Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3‰), отколкото в Средиземно море и в световния океан, които имат соленост около 36‰. Чистите води в открито море имат син до зеленикавосин цвят, а край бреговете (вследствие наличието на наноси) — най често зелен цвят. Прозрачността на водата в открито море достига 30 m, а край бреговете до 7-8 m. През летните месеци морската вода по крайбрежието се затопля до 24-26°С. Поради малките му размери, в Черно море се образуват незначителни приливи и отливи (3-8 cm). При буря ветровете предизвикват значително по-големи колебания на морското равнище (10-20 cm). Основното морско течение в западната част на черно море е в посока, обратна на движението на часовниковата стрелка. По българското крайбрежие то е от север на юг. В древността морето е наричано Понтос Аксинос, Евксински Понт. През Черно море минава едно от разклоненията на средновековния Път на коприната свързващо Европа през Кавказ и Централна Азия с Китай. Днес по това направление минава трасето на трансконтиненталния транспортен коридор Трасека (TRACECA, TRAnsport Corridor Europe Caucassus Asia, Транспортен коридор Европа — Кавказ — Азия).
300px Diego homem black sea ancient map 1559

Острови В Черно море има малко на брой острови. Пет от тях са по българското крайбрежие:

  • Флора и фауна Интересна особеност на Черно море е наличието на сероводород в концентрация 11-14 ml/l на дълбочина от 120-150 m до дъното, което прави невъзможно съществуването на живи същества, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази граница. На дълбочина между 100 и 200 метра водите на Черно море почти не се смесват. Разликата в солеността на водата от повърхността и от долните слоеве е постоянна и основна отличителна черта на Черно море. Поради липса на смесване на водите в 90% от обема на Черно море (на 150-200 метра дълбочина) няма кислород, оттам и живот. Спорен е въпросът дали слоят, наситен с кислород, все повече се стеснява. Черно море е изключително богато на биологични видове. В него живеят около 180 вида риба (26 от тях имат търговска стойност) и три вида делфини. До последната четвърт на ХХ в. в Черно море живее и застрашеният тюлен монах. Рибите изхвърлят хайвера си в черноморския шелф и речните устия. Замърсяване Изчислено е, че 70% от общото количество отпадъци, вливащи се в Черно море, идват от шестте черноморски страни. Част от тези отпадъци и останалите 30% (от другите 11 страни, които нямат излаз на Черно море) се вливат в Черно море чрез Дунав. Като се прибави липсата на големи течения, недостатъчната циркулация на водата и големите количества вливащи се хранителни вещества, екологичното състояние на Черно море все повече се влошава. Има специфична структура – 2 нива – горното съдържа кислород до дълбочина 200 метра, долното съдържа сероводород. Има уникална хидрологична и хидробиологична специфика. Няма друго море с подобно разделение на водните маси. Площта на морето е 413,500 км кв. В Черно Море живеят около 2000 вида животни и 1000 вида разтения. От които 150 вида ще намерите само тук. В морето има в относително по-голямо количество планктон и фитопланктон в сравнение със Средиземно Море. Биопродуктивността на морето е доста висока. В морето живеят 3 вида делфини. Всички чижденци водолази които са ни посетили последните години са на мнение че в сравнение с Харватска, при нас има повече живот и риби под водата в малките дълбочини. Черноморското крайбрежие е красиво, свързва в себе си всички форми на морските брегове: скалисти непристъпни, ниски равни и пясъчни, на места с дюни, някаде граничещи с планински масиви с гъсти гори. Черно море е уникална водна площ, която трябва да се пази за бъдещите ни поколения! Предлагаме ви фотогалерия. Снимките са от подводния фотограф Любомир Клисуров(http://klissurov.dir.bg).
    map black and azov sea small